Bảng giá cho thuê

Motor / Giá thuê xe theo ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6-10 ngày + 30 ngày

Vision 2018

180,000 VNĐ 160,000 VNĐ 150,000 VNĐ 140,000 VNĐ 130,000 VNĐ Liên Hệ Liên Hệ

Lead 125cc

180,000 VNĐ 160,000 VNĐ  150,000 VNĐ  140,000 VNĐ 130,000 VNĐ Liên Hệ Liên Hệ

Air Blade 125cc

180,000 VNĐ 160,000 VNĐ 150,000 VNĐ  140,000 VNĐ 130,000 VNĐ Liên Hệ Liên Hệ

Vision 2012

150,000 VNĐ 140,000 VNĐ 130,000 VNĐ 120,000 VNĐ 110,000 VNĐ Liên Hệ Liên Hệ

Lead 2012

150,000 VNĐ  140,000 VNĐ 130,000 VNĐ 120,000 VNĐ 110,000 VNĐ  Liên Hệ Liên Hệ

Air Blade 2012

150,000 VNĐ  140,000 VNĐ 130,000 VNĐ 120,000 VNĐ 110,000 VNĐ  Liên Hệ Liên Hệ

Sirius RC
đời mới

120,000 VNĐ 110,000 VNĐ 100,000 VNĐ 90,000 VNĐ 80,000 VNĐ Liên Hệ Liên Hệ

Wave S
đời mới 

120,000 VNĐ 110,000 VNĐ  100,000 VNĐ 90,000 VNĐ 80,000 VNĐ Liên Hệ Liên Hệ

Wave RSX/
Wave RSX Fi

120,000 VNĐ 110,000 VNĐ  100,000 VNĐ 90,000 VNĐ 80,000 VNĐ Liên Hệ Liên Hệ